Haptonómia képzés I. szakasz – Ön- és módszerismeret

Haptonómia képzés I.

Ön- és módszerismereti szakasz

Az ön- és módszerismereti szakasz célja: a haptonómia sajátélményű megtapasztalása, valamint a résztvevők önismeretének elmélyülése.

A modul sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a testi érzetekkel való belső munkára, megismerkednek a haptonómia kitüntetett kontaktustípusaival, az érintés különböző minőségeivel és elsajátítják a haptonómiás alapkészségeket.

Az önismereti munka fókuszában a haptonómia lényegének megfelelően a kapcsolati minták állnak, azaz miként vagyunk jelen önmagunk és a másik számára párkapcsolatunkban, baráti, munka és más kapcsolatainkban.

A haptonómia sajátosságaiból fakadóan e dinamikák finom részletei tárhatók fel és tudatosíthatók a gyakorlatok segítségével. Kapcsolataink olyan aspektusait érezhetjük meg mélyebben, mint például, hogyan fogadjuk mások közeledését, hogyan fejezzük ki kapcsolódási szándékunkat, képesek vagyunk-e bízni a másik személyben, milyen a jó közelség számunkra, hogyan tudunk benne maradni a kontaktusban, milyen tudatos vagy tudattalan félelmeink vannak a közeli kapcsolatainkban, milyen vélt és valós szükségleteink vannak, képesek vagyunk-e el- és befogadni azt, amit a másik személytől kapunk. Az érintésen keresztül mindezekre a kérdésekre gyakran meglepő válaszok érkeznek a testünkből. Felismerésük és feldolgozásuk új utakat nyitnak meg önmagunk és a másik személy felé.

A csoport célja, hogy a tapasztalatok feldolgozásában tett lépéseken és a korrektív élményeken keresztül egy olyan új, pozitívabb kapcsolati minta kiépülése induljon el, melynek révén a résztevők képesek nyugalmat, bizalmat és önbecsülést adni maguknak és a másiknak, a jelenlét és a közelség révén megteremteni a bizalmi párbeszéd feltételeit, valamint biztonságot nyerni a kontaktus élményéből.

A szakasz elvégzése során a résztvevők:

 • megismerkednek a haptonómia alapszemléletével, elméleti és gyakorlati alapjaival,
  • hapsis – az egyének és az őket körülvevő környezet észlelésének csatornái,
  • a másik kapcsolati képességeinek meghívása,
  • a gyógyító részvételbe történő meghívás koncepciója,
  • a páciens akaratlagossága meghívásának koncepciója,
  • a jelenlét koncepciója: tisztelet, figyelem, biztonságot adó jelenlét, az érzelmi rész elismerése és értékelése,
 • elsajátítják a haptonómiás alapkészségeket,
 • felfedezik és tudatosítják a jelenlét minőségének hatását a másikkal kialakított kapcsolatban
 • felfedezik a saját észlelési és megkülönböztetési csatornáikat
 • finomodik és tudatosabbá válik a saját jelenlétük minősége
 • képessé válnak a haptonómiás meghallgatás és kísérés egyéni gyakorlására,
 • önismereti munkát végeznek a modulban való részvétel során,
 • az elméletre és a műhelymunka tapasztalataira támaszkodva önreflektív munkamódot képesek kialakítani.

A szakasz során elsajátított ismeretek, készségek, képességek:

 • a haptonómia fogalma, története, hatásmechanizmusa,
 • a haptonómia alapszemlélete,
 • kitüntetett kontaktustípusok,
 • haptonómiás alapkészségek,
 • a haptonómia alkalmazási lehetőségei és módja,
 • haptonómiás alapgyakorlatok,
 • a szomatikus és a pszichés belső folyamatok közötti kapcsolatot megismerése,
 • személyközpontú kísérés
 • kísérői és támogatói jelenlét
 • önismeret

Az ön- és módszerismereti szakaszt vezeti:  Szabó Attila haptoterapeuta, integrative core dynamics terapeuta
A szakasz időtartama: 120 óra  (12 nap)
A csoport létszáma: minimum 8, maximum 12 fő

A képzésről a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület ad tanúsítványt.

A csoportban való részvétel feltétele: első interjún vagy módszerbemutató műhelyen való részvétel, melynek célja, hogy betekintést nyújtson a haptonómia alapszemléletébe és gyakorlatába.

A képzés időpontjai: 

 1. január 14. és 15. szombat és vasárnap

2023. február 11. szombat

2023. március 18. szombat

2023. április 22. szombat

2023. május 13. szombat

2023. június 10. szombat

Július és augusztus hónapokban szünet. A további időpontok a csoporttal közösen kerülnek meghatározásra.

Érdeklődés, jelentkezés: Szabó Attila, attila.szabo.e@gmail.com, 30 378 2131