Haptonómia képzés I. szakasz – Ön- és módszerismeret

Haptonómia képzés I.

Ön- és módszerismereti szakasz

Az ön- és módszerismereti szakasz célja: a haptonómia sajátélményű megtapasztalása, valamint a résztvevők önismeretének elmélyülése.

A modul sikeres elvégzésével a résztvevők képessé válnak a testi érzetekkel való belső munkára, megismerkednek a haptonómia kitüntetett kontaktustípusaival, az érintés különböző minőségeivel és elsajátítják a haptonómiás alapkészségeket.

Az önismereti munka fókuszában a haptonómia lényegének megfelelően a kapcsolati minták állnak, azaz miként vagyunk jelen önmagunk és a másik számára párkapcsolatunkban, baráti, munka és más kapcsolatainkban.

A haptonómia sajátosságaiból fakadóan e dinamikák finom részletei tárhatók fel és tudatosíthatók a gyakorlatok segítségével. Kapcsolataink olyan aspektusait érezhetjük meg mélyebben, mint például, hogyan fogadjuk mások közeledését, hogyan fejezzük ki kapcsolódási szándékunkat, képesek vagyunk-e bízni a másik személyben, milyen a jó közelség számunkra, hogyan tudunk benne maradni a kontaktusban, milyen tudatos vagy tudattalan félelmeink vannak a közeli kapcsolatainkban, milyen vélt és valós szükségleteink vannak, képesek vagyunk-e el- és befogadni azt, amit a másik személytől kapunk. Az érintésen keresztül mindezekre a kérdésekre gyakran meglepő válaszok érkeznek a testünkből. Felismerésük és feldolgozásuk új utakat nyitnak meg önmagunk és a másik személy felé.

A csoport célja, hogy a tapasztalatok feldolgozásában tett lépéseken és a korrektív élményeken keresztül egy olyan új, pozitívabb kapcsolati minta kiépülése induljon el, melynek révén a résztevők képesek nyugalmat, bizalmat és önbecsülést adni maguknak és a másiknak, a jelenlét és a közelség révén megteremteni a bizalmi párbeszéd feltételeit, valamint biztonságot nyerni a kontaktus élményéből.

A szakasz elvégzése során a résztvevők:

 • megismerkednek a haptonómia alapszemléletével, elméleti és gyakorlati alapjaival,
  • hapsis – az egyének és az őket körülvevő környezet észlelésének csatornái,
  • a másik kapcsolati képességeinek meghívása,
  • a gyógyító részvételbe történő meghívás koncepciója,
  • a páciens akaratlagossága meghívásának koncepciója,
  • a jelenlét koncepciója: tisztelet, figyelem, biztonságot adó jelenlét, az érzelmi rész elismerése és értékelése,
 • elsajátítják a haptonómiás alapkészségeket,
 • felfedezik és tudatosítják a jelenlét minőségének hatását a másikkal kialakított kapcsolatban
 • felfedezik a saját észlelési és megkülönböztetési csatornáikat
 • finomodik és tudatosabbá válik a saját jelenlétük minősége
 • képessé válnak a haptonómiás meghallgatás és kísérés egyéni gyakorlására,
 • önismereti munkát végeznek a modulban való részvétel során,
 • az elméletre és a műhelymunka tapasztalataira támaszkodva önreflektív munkamódot képesek kialakítani.

A szakasz során elsajátított ismeretek, készségek, képességek:

 • a haptonómia fogalma, története, hatásmechanizmusa,
 • a haptonómia alapszemlélete,
 • kitüntetett kontaktustípusok,
 • haptonómiás alapkészségek,
 • a haptonómia alkalmazási lehetőségei és módja,
 • haptonómiás alapgyakorlatok,
 • a szomatikus és a pszichés belső folyamatok közötti kapcsolatot megismerése,
 • személyközpontú kísérés
 • kísérői és támogatói jelenlét
 • önismeret

Az ön- és módszerismereti szakaszt vezeti:  Szabó Attila haptoterapeuta, integrative core dynamics terapeuta
A szakasz időtartama: 120 óra  (12 nap)
A csoport létszáma: minimum 8, maximum 12 fő

A képzésről a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület ad tanúsítványt.

A csoportban való részvétel feltétele: első interjún vagy módszerbemutató műhelyen való részvétel, melynek célja, hogy betekintést nyújtson a haptonómia alapszemléletébe és gyakorlatába.

A képzés időpontjai: 

2023. szeptember 23. és 24. szombat és vasárnap

2023. október 14. szombat

2023. november 11. szombat

2023. december 2. szombat

A további időpontok a csoporttal közösen kerülnek meghatározásra. 2024. július és augusztus hónapokban szünet.

Érdeklődés, jelentkezés: Szabó Attila, attila.szabo.e@gmail.com, 30 378 2131