Haptonómia képzés II. szakasz: Módszerhasználat

Haptonómia képzés II.

Módszerhasználat

A módszerhasználati szakasz célja:
Az ön- és módszerismereti szakaszra épülő képzés célja, hogy a résztvevők olyan mértékben sajátítsák el a haptonómia szemléletét, elméletét és gyakorlatát, hogy azt alkalmazni tudják már meglévő praxisukban.

A módszerhasználati szakasz követelményei :

 • a résztvevő megismeri a haptonómia elméletét, alkalmazási területeit, terápiás javallatait,
 • készségszinten sajátítja el a haptonómia alkalmazásához szükséges készségeket,
 • képes a testi érzetekkel való reflektív és önreflektív munkára,
 • önismereti munkát végez a képzés során,
 • képes szakszerűen alkalmazni saját, már meglévő praxisában a haptonómiát.

A módszerhasználati szakasz során elsajátított ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák:

 • a haptonómia hatásmechanizmusa,
 • a haptonómia szemléletének és attitűdjének belsővé tétele,
 • a kitüntetett kontaktustípusok készségszintű alkalmazása,
 • az érintés különböző minőségeinek készségszintű megkülönböztetése és alkalmazása,
 • személyközpontú meghallgatás,
 • kísérői és támogatói jelenlét,
 • a szomatoterápiás és a szomato-pszichoterápiás kapcsolat alapjai
 • haptonómiás etikai ismeretek (valamint a szomatoterápiás és szomato-pszichoterápiás etika alapjai)
 • a haptonómiás kapcsolat formáinak elsajátítása és szakszerű alkalmazása saját szakterületen.

Oktatók: Andrek Andrea, Horváth Éva, Juhász Krisztina, Szabó Attila

A módszerhasználati szakasz időtartama: 100 óra

A csoport létszáma maximum 12 fő.

A részvétel feltételei:
Az önismereti szakasz elvégzése és követelményeinek sikeres teljesítése.
A jelentkező a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület tagja.

Időpont: a csoport indulása előtt kerülnek meghatározásra

Érdeklődés, jelentkezés: Juhász Krisztina, info@haptonomia.hu, 30 9557 884