Edukacija haptonomija

Haptonomija prevashodno nije metoda, neka vrsta terapijskog sredstva, nego pogled, koji se ne ograničava na  stručnu aktivnost osobe koje je koristi, nego prožima celu ličnost i svakodnevnicu osobe, zato u edukaciji poseban značaj zauzima iskustveni rad i samopoznaja.

Haptonomija nije posebna struka. Nakon završetka edukacije svaka osoba nastavlja praktizaciju svoje struke, nastavljajući da se pridržava etici i pravilima struke. Preduslov za prisustvo na edukaciji je već postojeća stručna kvalifikacija u oblasti  zdravstva, psihologije i pedagogije, ali nudi nove informacije i znanja roditeljima i svim zainteresovanjima koje žele više saznati o sebi i sopstvenom funkcionisanju.

Od Rozen terapije se haptonomija razlikuje po tome, što je ova prva način da se pristupi u osećaju kroz telo da izrazi potisnute emocije uz pomoć dodira, odn. da uz pomoć terapeutskog dodira osveste osobe gde se na njihovom telu kriju napetosti mišića, šta njima takva napetost poručuje i u kakvoj je vezi sa njihovim emocijama. Haptonomija za razlikuje od gornje navedene po tome što ona pored karakteristike Rozen terapije oslanja i bazira se na emocionalnoj sigurnosti, oslanja se na afektivni kontakt putem timotaktilnog kontakta i odrűžavanje tog kontakta.

Organizacija (stručne) edukacije i osnova njegove metodike je konzistencija sadržaja i modula edukacije (tj. pogled haptonomije). Pošto je haptonomija fenomenološki pristup ljudi, prvenstveno ljudskim afektima, zato se može steći prvenstveno iskustvenim radom. Haptonomični stavovi i sposobnosti se razvijaju pomoću haptomoničnih vežbi i putem preobrade doživljaja, i nakon toga dolazi teorijski deo, koji se naslanja na iskustvo, tako promovišući integraciju. Razvijanje kompetencije, teorijske informacije i predavanja haptonomičnih osnovnih vežbi za prisutne osobe se naslanja i na pitanja povezana za tematiku, probleme prisutnih osoba.

Na edukacijama vežbi, preobrada samopoznajnog i iskustvenog doživljaja i iskustva, zatim interaktivna predavanja uzima u obzir grupne procese i zahteve.

Vreme organizacije edukacije se prilagođava grupnim zahtevima i procesima sa 4×20 min  pauzom  i 1 sat vremenom za ručak.

Edukacija je sastavljena na tri nivoa, koji se nadograđuju jedni na druge.

1.Sampoznajni /iskustveni nivo daje uvod u teoriju i praksu haptonomije, omogućavajući lični razvoj, zatim daje osnovu za kasniju, specifično- stručnu upotrebu metodike.

2.U toku načina upotrebe metodološkog dela edukacije prisutne osobe će steći stručnu primenu haptonomije.  Osnovni materijal ovog nivoa daje udubljivanje i proširivanje informacija i teorija vezanih za haptonomiju, formira ga haptonomični odnos i etika.

3.Supervizija  u grupnoj i individualnoj formi.

Samopoznajni i metodološki nivo – iskustveni rad