Hospice

Haptonómia
az idősgondozásban és a palliatív ellátásban

Fájdalomkezelés, a testi szenvedés enyhítése
Az affektív kontaktusok alkalmazása igen eredményes a testi szenvedések, tüntetek enyhítésében. A fájdalom csökkenése nem invazív beavatkozás eredménye ilyenkor, hanem a gyengéd, finom figyelem és egy speciális kontaktusban végrehatott mozdulatok segítségével válik lehetővé.

Egy fájdalmas betegséggel küszködő páciens szenvedéseit fokozhatja a magány, az elszigetelődés, az az érzés, hogy nincs módja megosztani a benne zajló, lemondással és kiszolgáltatottsággal járó folyamatokat. Az affektív érintéssel ez a kétségbeesés feloldható, ezáltal enyhül a szenvedés, megemelkedik a fájdalomküszöb.

Az affektív érintés nemcsak önállóan, hanem a rutinfeladatok végzésekor is alkalmazható. Így az egyébként fájdalommal járó vizsgálatok, beavatkozások során is enyhíthető a szenvedés.

Az idősgondozásban és a palliatív ellátásban részesülő betegek lelki szenvedéseinek enyhítése
Az affektív kontaktusban a gondozott személy megtapasztalhatja az ún. érzelmi alapbiztonság globális élményét, és ilyen módon biztonságosnak érezve a kapcsolódást, a megosztást, lehetősége nyílik érzelmei, szenvedése kifejezésére egy gyengéd, finom közegben. A kapcsolatnak ez a módja egyaránt alkalmas fájdalmas helyzetek kibontására és új, erőt adó, feltöltő, korrektív élmények megélésére.

Azáltal, hogy nem csak a verbális csatornán keresztül zajlik a kommunikáció, olyan személyek is megközelíthetők vele, akik már egyáltalán nem, vagy csak korlátozott mértékben képesek a verbális kommunikációra.

Az ápolószemélyzet hétköznapi tevékenységében

Az affektív kontaktusok alkalmazása a gondozószemélyzet és az ápoltak közti interakciók minőségének javulását, komfortosabbá válását eredményezi mindkét fél számára a mindennapi élet különböző területein, többek között a betegek mozgatásában.

Az affektív kontaktus révén átalakul a gondozott ápolóval való kapcsolata: a gondozott személy mobilizálja képességeit, mert a találkozás bizalmat, biztonságot és önállósodási törekvést ébreszt benne, a gondozó pedig egy másfajta jelenléttel végezheti munkáját. Ezáltal fizikai erőfeszítései csökkennek, feladata könnyebbé válik. Ha a gondozó kifejleszti magában az affektív kontaktusra való képességet és érzékenységet, izmai rugalmasabban szolgálják ki a beteg mozdításához szükséges mozdulatokat: az összehangolódás jóvoltából idő, energia spórolható meg, hiszen a két test határainak áteresztővé válása révén a közösen végrehajtandó mozdulatokból a páciens jobban ki tudja venni a részét. Így a segítő személy az autonómia felé kíséri a gondozott személyt: a támogatás, amelyben a beteg részesül, nem okoz függőséget és nem jelent alárendeltséget, hanem teret biztosít arra, hogy a benne rejlő lehetőségeket felfedezze, és későbbi helyzetekben is magabiztosabban hasznosítsa.

Az affektív kontaktusban átértelmeződik a „teher” fogalma, és az ápolók körében jelentős mértékben csökken bizonyos izom- és gerincproblémák kockázata.

A gondozónak nem kell külön kezelnie a technikai és a kapcsolati gondozás kérdését: jelenlétének minősége minden ápolói cselekvésben tetten érhető, és kifejti hatását, ami által a „kezelés” átadja helyét egy tényleges kooperációnak, egy emberséges támogatásnak.

A szenvedő, kétségbeesett betegekkel való munka igen megterhelő lelkileg. Sok gondozó és ápoló hamar kifejleszti magában azt a védekezést, amelynek lényege az elzárkózás, eltávolodás, törekvés arra, hogy a gondozás technikai feladatait minél kisebb érzelmi involváltsággal hajtsa végre, végső esetben tárgyként kezelve az ellátandó beteget. Azonban a távolságtartás, mint védekezés rengeteg energiát emészt fel, miközben az ignorált érzések hatását nem tudja kiküszöbölni és valójában fásultságot, bűntudatot, haragot érez, és jó úton halad a kiégés felé.

Az affektív kontaktusban való jelenlét elsajátítása lehetővé teszi, hogy a gondozók nyitottak maradjanak a betegek és önmaguk érzéseire. Valójában az ápoló és a beteg egyaránt áhítja a kapcsolatot, a magányos küzdelem érzése mindkettőjük számára nehezen viselhető.