Haptopedagogija

Haptopedagogija  usmerava dete ka njegovoj individualizaciji  do perioda puberteta . Cilj joj je da  razvija harmoničan balans  između  psihoafektivnog sazrevanja i kognitivnog učenja.

Haptopedagogija uzima u obzir razvijanje oseta emocionalnog tona za vreme razvojnih faza. Podržavanje  individualizacije deteta kroz njegove sposobnosti i hrabrenjem (pohvalama), omogućava njegovo razvijanje autonomije i autentičnosti u ranim periodima, podržavajući  njegov svest o njegovim odgovornositima i zadacima. Na taj način, ona naglašava  i podržava potencijal deteta za zajednički život i za razmenu iskustva sa drugima, a ne pojačava i podržava osećaj konkurencije i takmičenja, kao ni  rivalizovanje.

Ova edukacija je aperiodična i moguća je nakon završetka iskustvenog nivoa, nakon sticanja osnovnog znanja .

Kako je već  jednom gore spomenuto, ova  dodatna edukacija se bavi pitanjem individualizacije deteta do perioda puberteta, pokazajući putokaze za harmoničan razvoj deteta, da bi ono moglo da stvori balans između psihoafektivnog  sazrevanja i kognitivnog učenja.

Haptopedagogija se bavi sa:
–    razvijanjem  harmoničnog balansa  između  psihoafektivnog sazrevanja i kognitivnog učenja.
–    podržavanjem individualizacije deteta  uzimajući u obzir njegove sposobnosti i pohvale, hrabrenje
–    emocionalnom realizacijom socijalizacije i  prevencijom bolesti koje su najverovatnije povezani time.