Általános ismertető

Haptonómia képzés

A Haptonómia képzés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület képzése, valamint a pszicho-szomatoterapeuta képzés egyik választható specializációja.

A 280 órás haptonómia képzés szakaszai:

  1. Önismereti szakasz (120 óra)
  2. Módszerhasználati szakasz (160 óra)

Az ön- és módszerismereti szakasz bevezetést nyújt a haptonómia elméletébe és gyakorlatába, lehetőséget biztosít a személyes fejlődéshez, továbbá lefekteti a későbbi, speciális szakterületekhez igazodó módszerhasználati képzés alapjait.

A módszerhasználati képzésen a haptonómia szakterületi alkalmazását sajátítják el a résztvevők. A módszerhasználati szakasz törzsanyagát a haptonómiás ismeretek elmélyítése és kiszélesítése, a haptoterápiás kapcsolat és etika képezi.

A képzés sajátosságai:

A haptonómia elsősorban nem egy módszer, mely a haptonómiát alkalmazó személy szakmai tevékenységére korlátozódik, hanem sokkal inkább egy olyan szemlélet, mely áthatja a haptoterapeuta egész személyiségét és mindennapjait, ezért a képzésben kiemelt jelentősége van az önismereti munkának.

A haptonómia nem egy különálló szakma. A képzés elvégzését követően mindenki a saját szakmájának gyakorlását folytatja, továbbra is az adott szakma szabályrendszerének és etikai normáinak alárendelve. Így a képzésen való részvétel előfeltétele a meglévő szakképesítés az egészségügy, a pszichológia vagy a pedagógia területén.

A haptonómia csak sajátélményű, tapasztalati tanuláson keresztül sajátítható el. A készségfejlesztés, az elméleti ismeretek és a haptonómiás alapgyakorlatok átadása a résztvevők tematikában megadott témákhoz kapcsolódó kérdései, problémái mentén történik a képzés során.

A következő Önismereti szakasz 2020. március 14-én indul. Részletek

Módszerhasználati szakasz
Részletek

A haptonómiás megközelítés számos alkalmazási lehetősége közül kiemelkedik a várandós és csecsemő gondozás, a pszichoterápia, a fájdalomkezelés, a műtéteket követő rehabilitáció és a palliatív gondozás.

Mindazok, akik a fenti területeken dolgoznak finom, gyengéd és mégis hatékony módszerként alkalmazhatják a képzés során elsajátított készségeket és ismereteket.

A képzésre várjuk mindazokat, akik humán segítő hivatásban dolgoznak, érdeklődnek a testi empátia, az érintés, a kontaktus világa iránt, akik finomítani szeretnék kommunikációjukat, akiket érdekelnek a testorientált módszerek, és mindazokat, akiknek az önismeretüket szeretnék mélyíteni a haptonómia segítségével.

A képzés francia nyelven, tolmácsolással zajlik.

A haptonómia az Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület akkreditáció alatt álló pszicho-szomatoterapeuta képzésének egyik választható specializációja. A specializáció első modulja ez a 120 órás ön- és módszerismereti alapképzés, majd erre épül a második, 160 órás módszerhasználati modul.

A résztvevők a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülettől kapnak tanúsítványt a képzés elvégzéséről, és a Strasbourg-i székhelyű Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato-Analytique (EEPSSA, www.eepssa.org) is elismeri saját képzésében az itt teljesített órákat.