Haptonómia képzés

Haptonómia képzés

A Haptonómia képzés a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület képzése, valamint a pszicho-szomatoterapeuta képzés egyik választható specializációja.

A 280 órás haptonómia képzés szakaszai:

  1. Ön- és módszerismereti szakasz (160 óra)
  2. Módszerhasználati szakasz (120 óra)

Az ön- és módszerismereti szakasz bevezetést nyújt a haptonómia elméletébe és gyakorlatába, lehetőséget biztosít a személyes fejlődéshez, továbbá lefekteti a későbbi, speciális szakterületekhez igazodó módszerhasználati képzés alapjait.

A módszerhasználati képzésen a haptonómia szakterületi alkalmazását sajátítják el a résztvevők. A módszerhasználati szakasz törzsanyagát a haptonómiás ismeretek elmélyítése és kiszélesítése, a haptoterápiás kapcsolat és etika képezi.

A képzés sajátosságai:

A haptonómia elsősorban nem egy módszer, mely a haptonómiát alkalmazó személy szakmai tevékenységére korlátozódik, hanem sokkal inkább egy olyan szemlélet, mely áthatja a haptoterapeuta egész személyiségét és mindennapjait, ezért a képzésben kiemelt jelentősége van az önismereti munkának.

A haptonómia nem egy különálló szakma. A képzés elvégzését követően mindenki a saját szakmájának gyakorlását folytatja, továbbra is az adott szakma szabályrendszerének és etikai normáinak alárendelve. Így a képzésen való részvétel előfeltétele a meglévő szakképesítés az egészségügy, a pszichológia vagy a pedagógia területén.

A haptonómia csak sajátélményű, tapasztalati tanuláson keresztül sajátítható el. A készségfejlesztés, az elméleti ismeretek és a haptonómiás alapgyakorlatok átadása a résztvevők tematikában megadott témákhoz kapcsolódó kérdései, problémái mentén történik a képzés során.

A következő Ön- és módszerismereti képzési szakasz 2016. február 6-án indul. Részletek

A következő Módszerhasználati képzési szakasz 2016. február 5-én indul.
Részletek